Kontakt


 • Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

  96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 6c
  Dyrektor: Grzegorz Klimczak, tel +48 46 815 47 11
  Tel/fax: +48 46 815 47 13, 815 46 71
  Email: mdkrawa@interia.pl

  Facebook

  Informacja Kino MDK
  Tel. 601 295 967, email:  roma-rawa@wp.pl


 • administracja strony

  Grzegorz Matyszewski
  www.gregmatys.com

  Galeria:
  Anna Kraćkowska (Głos Rawy)

  Panel administracyjny:
  Radosław Wrzesień

Mdk

 • mdk photo
  fot. A. Kraćkowska