Rys historyczny Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej

Miejski Dom Kultury został powołany do życia w dniu 1 stycznia 1984 roku przez Miejską Radę Narodową w Rawie Mazowieckiej na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych /Dz.U.nr 26, poz.132 z 1975/ oraz zarządzenia nr 20 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 maja 1983 roku. Rada uchwaliła również wzorcowy statut dla domu kultury.

Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 17 stycznia 1985r. w 35 rocznicę wyzwolenia Rawy Mazowieckiej kończąc tym samym trwającą kilkanaście lat budowę.
Miejski Dom Kultury to budynek jednopiętrowy znajdujący  się w centrum miasta otoczony zielenią o łącznej powierzchni 1500m2, w którym znajdują się:

  • na parterze: sala widowiskowo – kinowa na 300 miejsc z dwoma garderobami, hol wejściowy z szatnią, kawiarnia, pomieszczenia biurowe
  • na I piętrze: hol wystawowy, kabina projekcyjna, kabina oświetleniowa, sala konferencyjna, pracownia fotograficzna, sala zajęć oraz pięć pomieszczeń biurowych
  • w piwnicy znajdują się: pracownia plastyczna, sala tańca oraz sale zajęć dla różnych grup działających w mdk.

Cel i przedmiot działania placówki reguluje statut Miejskiego Domu Kultury z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Celem nadrzędnym jest „upowszechnianie kultury a w szczególności pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości”.

Do podstawowych zadań placówki  należy:
I. Upowszechnianie amatorskich form działalności artystycznej poprzez wystawiennictwo prac plastycznych, fotograficznych, rękodzielniczych itp.
II. Rozpowszechnianie i utrwalanie tradycji kulturowych w społeczeństwie.
III. Poszanowanie pamięci i tożsamości narodowej
IV. Rozpowszechnianie amatorskiej i profesjonalnej twórczości muzycznej
V. Rozpowszechnianie muzykowania wśród dzieci i młodzieży.
VI. Upowszechnianie amatorskiego i profesjonalnego ruchu teatralno-literackiego
VII. Rozwijanie zainteresowań, wyszukiwanie talentów
VIII. Współpraca z jednostkami oświatowymi, kulturalnymi,
IX. Zabezpieczenie technicznej obsługi imprez na terenie miasta.

Program swojej działalności Miejski Dom Kultury opracowuje samodzielnie w oparciu o rozeznanie potrzeb kulturalnych środowiska, jak również możliwości finansowe placówki.
Miejski Dom Kultury prowadzi działalność skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta, którzy według założeń programowych instytucji stanowią potencjalnych odbiorców owej działalności.
Organizuje szereg imprez o zasięgu miejskim, powiatowym, ogólnopolskim (tj. konkursy, przeglądy, warsztaty,  wystawy, koncerty, spektakle teatralne, imprezy amatorskie i profesjonalne itp.)

W Miejskim Domu Kultury można było zobaczyć wielu artystów scen polskich, gościliśmy  teatry: Teatr Polski, Teatr Narodowy, Teatr Kwadrat, Teatr Powszechny, Teatr Nowy, Teatry Edukacyjne oraz Filharmonię Narodową, Filharmonię Łódzką z wieloma koncertami i spektaklami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gościliśmy również ludzi polityki: byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsę, premierów Mieczysława Rakowskiego i Jerzego Buzka oraz wielu ambasadorów i osobowości polskiej sceny politycznej.

Wśród najbardziej prestiżowych imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury o zasięgu międzynarodowym należy jedna z największych imprez bluesowych w Polsce Festiwal NOC BLUESOWA odbywająca się zawsze w ostatni weekend maja na zamku Książąt Mazowieckich. Podczas festiwalu gościli w Rawie najwięksi mistrzowie bluesa na świecie: TEN YEARS AFTER, PISTOL PITT, CARLOS JOHNSON, STAN SKIBI, NOCNA ZMIANA BLUESA, DŻEM, IRENEUSZ DUDEK, MIRA KUBASIŃSKA, TADEUSZ NALEPA, WOJCIECH KAROLAK i wielu innych.

Miejski Dom Kultury finansowany jest z dotacji z budżetu miasta, jak również z wypracowanych dochodów własnych. Z tego też powodu zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury z roku na rok sukcesywnie się zmniejszało. W chwili rozpoczęcia działalności od roku 1985 do 1989 zatrudnionych było 26 osób, w tym 12-tu pracowników merytorycznych (instruktorów zajęć specjalistycznych, pracowników kulturalno – oświatowych, bibliotekarkę) oraz 14–tu pracowników administracji. Obecnie zatrudnionych jest dziewięciu pracowników, w tym trzech pracowników merytorycznych, ponadto pięciu instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą w kołach zainteresowań, z którymi zawarta jest umowa czasowa.

Na przełomie lat 1985 – 2005 funkcję dyrektora placówki pełnili:
1984 – 1997 Pan Józef Machnicki
1997 – 1998 Pan Sławomir Gola
1998 – 2000 Pan Marek Błocki
od lutego 2001r. Pan Grzegorz Klimczak

Od sierpnia 2005r do maja 2007r. budynek Miejskiego Domu Kultury po 20 lat funkcjonowania został poddany generalnemu remontowi.

Mdk

  • mdk photo
    fot. A. Kraćkowska